برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
مراقب آرامش و زیبایی منزل شما هستیم. فروشگاه های اینترنتی زنجیره ای گروه تجاری فرش کاشان


فرش ماشینی سرمه ای

این رنگ از ترکیب آبی و سیاه تشکیل شده است و با بسیاری از رنگ ها ( از جمله سغید ) هماهنگ شده و حس آرامش را به فضا می بخشد.

فرش ماشینی رنگ سرمه ای یا فرش ماشینی رنگ سورمه ای در دکوراسیون نشان دهنده اعتماد و اعتبار ، بزرگی ، وقار، هوش و ذکاوت است.
گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ سرمه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1011013
کد فرش : 101110
کد فرش : 101109
کد فرش : 101107
کد فرش : 101106
کد فرش : 101103
کد فرش : 101102
کد فرش : 1011014
کد فرش : 1011015
کد فرش : 1011027
کد فرش : 1011025
کد فرش : 1011024
کد فرش : 1011023
کد فرش : 1011022
کد فرش : 1011021
کد فرش : 1011020
کد فرش : 1011019
کد فرش : 1011018
کد فرش : 1011017
کد فرش : 1011016
کد فرش : 1011011
کد فرش : 106706
کد فرش : 108101
کد فرش : 108103
کد فرش : 108104
کد فرش : 108107
کد فرش : 108108
کد فرش : 108109
کد فرش : 1081010
کد فرش : 1081012
کد فرش : 1081013
کد فرش : 1081017
کد فرش : 1081018
کد فرش : 1081019
کد فرش : 10101021
کد فرش : 10101022
کد فرش : 10101023
کد فرش : 10101024
کد فرش : 10101025
کد فرش : 10101026
کد فرش : 10101027
کد فرش : 10101028
کد فرش : 10101031
کد فرش : 10101032
کد فرش : 10101034
کد فرش : 10101036
کد فرش : 10101037
کد فرش : 10101038
کد فرش : 1081014
کد فرش : 10161037
کد فرش : 10161039
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016102
کد فرش : 1016103
کد فرش : H10161013
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161015
کد فرش : H10161016
کد فرش : H10161018
کد فرش : 10161040
کد فرش : 10161041
کد فرش : 10161042
کد فرش : 10161043
کد فرش : 10161044
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016105
کد فرش : 1016106
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه